พระอาทิตย์ขึ้นจากปราสาทฮิเมะจิ

ทุกๆปี ตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ และตอนกลางเดือนตุลาคม รวม2ครั้ง
เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากด้านหลังปราสาทฮิเมะจิพอดี
ตำแหน่งที่สามารถถ่ายรูปนี้ อยู่ที่ภูเขานาโงะยามา
ห่างจากปราสาทฮิเมะจิไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1กม
ระยะเวลาที่เหมาะสมคือช่วง 7โมงเช้า แนะนำให้เดินทางด้วยรถแท็กซี่
หรือหากเดินทางด้วยรถประจำทางเที่ยวแรกสุด อาจจะต้องขึ้นลงเร็วหน่อย
ภูเขานาโงะยามา เป็นพื้นที่สุสานเก่าที่ชาวเมืองฮิเมะจิรู้จักและคุ้นเคยกันมานานแล้ว
บนภูเขามีสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งนายกเนห์รู
ของประเทศอินเดีย มอบให้ไว้
สร้างบรรยากาศต่างแดนที่กลมกลืนขึ้นภายในสวนรอบสุสาน
รถเมล์ชินคิ (สายวิ่งรอบอิมะจุคุ) ประมาณ15นาที ลงป้ายคุรุมะซากิ