งานชมดอกซะกุระที่ปราสาทฮิเมะจิ (ฮิเมะจิคังโอไค)

านชมดอกซะกุระ จะถูกจัดขึ้นบริเวณสนามซันโนะมะรุ ที่ปราสาทฮิเมะจิ
ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ช่วงเวลา สิบโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมง
มีการแสดงเครื่องสายโคะโตะร้อยหน้า การแสดงกลองญี่ปุ่น และการแสดงไวโอลีน
ระหว่างการชื่นชมความงามของซะกุระ (ถ้ามีฝนตกในวันนี้ งานจะเลื่อนไปเป็น
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน) นอกจากนี้ ระหว่าง วันศุกร์ที่ 1 ถึง
วันพฤหัสที่ 7 เมษายน ช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงสามทุ่ม
งานชมดอกซะกุระยามค่ำจะจัดที่สวนนิชิโนะมะรุ
ตามปกติบริเวณนี้ต้องจ่ายเงินถึงเข้าพื้นที่ได้
แต่ในระหว่างงานชมดอกซะกุระจะสามารถเข้าชมได้ฟรี
เพื่อให้ผู้คนได้ชมความงามการจัดแสงสีที่กลมกลืนกันของดอกซะกุระและปราสามฮิเมะจิ
(ถึงจะมีฝนตก งานก็จะดำเนินต่อ)