ปลาอินทรีย์ญี่ปุ่น ซะวะระ ของอร่อยต้นฤดูร้อนของฮิเมะจิ[2016]

เมื่อกล่าวถึงอาหารอร่อยของฮิเมะจิในช่วงต้นฤดูร้อน ย่อมหมายถึง ซะวะระ
หรือ ปลาอินทรีย์ญี่ปุ่น ทางใต้ของที่ราบลุ่มฮิเมะจิ คือ อ่าวฮะริมะ
โดยธรรมชาติแล้ว ปลาอินทรีย์ญี่ปุ่น จะมีช่วงเจริญเติบโตในฤดูใบไม้ผลิ
เพราะปลาไหลที่ว่ายหนีจากพื้นที่อื่นๆในบริเวณอ่าวเซะโตะ
มารวมที่อ่าวฮะริมะ และ ฤดูจับปลาอินทรีย์ของที่นี่จะช้ากว่าภูมิภาคอื่น
คือ ต้นเดือนพ.ค. เป็นโอกาสให้ปลาอินทรีย์ญี่ปุ่นได้จับกินปลาไหล
จนบางคราวก็ไม่แปลกที่จะเจอปลาอินทรีย์ญี่ปุ่นลำตัวยาวกว่า1 เมตร
ด้วยลักษณะเนื้อปลาที่อ่อน เป็นรอยง่าย
จึงมักปรุงอาหารด้วยการนำเนื้อปลาแร่มาหมักด้วยมิโซะแบบไซเคียว
ในนามอาหารดังประจำถิ่น ว่าไซเคียวซึเคะ
นอกจากนี้่ยังสามารถนำไปประกอบอาหารเป็น ปลาดิบซะชิมิ ปลาชะบุชะบุ รวมถึง
เทมปุระ ถ้ามีโอกาสมาเยือนฮิเมะจืในเดือนพ.ค.
ต้องไม่พลาดอาหารจากปลาอินทรีย์