งานประเพณีฉลองปราสาท

ในระหว่างวันที่20-22 พค จะมีงานประเพณีฉลองปราสาท บริเวณพื้นที่เมืองรอบปราสาท
งานประเพณีฉลองปราสาทฮิเมะจิครั้งที่67นี้ เริ่มขึ้นเมื่อปีโชวะที่23 หรือ ปี คศ 1948 เพื่อสร้างกำลังใจในการฟื้นฟูเมืองรอบปราสาท ที่ถูกไฟไหม้เผาจนราบเป็นหน้ากลอง จากการโจมตีทางอากาศในช่วงสงครามโลก แต่ตัวปราสาทกลับรอดพ้นการโจมตีนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์
ในคืนของวันศุกร์ที่20 จะมีการแสดงโนห์ ส่วนในวันเสาร์ที่21 จะเป็นการร้องลำทำเพลงและขบวนพาเหรดตลอดทั้งวัน บนถนนโอเทะมะเอะ ส่วนที่ถือเป็นไฮไลท์คือขบวนแถวการแต่งกายสมัยเอะโดะ หลังจากบ่ายสามโมงเป็นต้นไป ส่วนการเต้นโซโอะโดะริตั้งแต่เวลาหกโมงเย็น อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมเต้นได้ สามารถเช่าชุดยุกะตะในตัวเมืองมาเข้าร่วม