ปฏิทินชมดอกไม้ไฟแถวฮะริมะ (ที่ไปได้จากฮิเมะจิ) ช่วงปลายเดือนสิงหาคม

อากาศร้อนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่อีกสักพักก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหน้าร้อน ถึงกระนั้น เราก็ยังคงมีเทศกาลดอกไม้ไฟให้ได้สนุกกัน ขอให้พวกเราออกมารับความทรงจำที่ดีในหน้าร้อนของปีนี้ โดยการไม่พลาดงานเทศกาลดอกไม้ไฟ

เทศกาลดอกไม้ไฟหน้าร้อนมิกกะซึคินิจิเก็นจิโซซอน (700ลูก)

– วันอังคารที่23สิงหาคม เวลา 20:30-21:00
(ในกรณีที่อากาศแปรปรวนมาก จะยกเลิก)
– สถานที่ สวนสาธารณะซังโบะริซัน เมืองซะโย
– สอบถามได้ที่ กรรมการจัดงานเทศกาลฤดูร้อนเมืองซะโย 0790-79-2981

เทศกาลเฮะโซะโนะวะคิ โอะริโมะโนะ ครั้งที่11 (2000ลูก)
– วันเสาร์ที่27สิงหาคม เวลา 20:30-ประมาณ20นาที
(ในกรณีที่อากาศแปรปรวนมาก จะยกเลิก)
– สถานที่ ริมแม่น้ำคะโกะงะวะ เมืองนิชิวะคิ
– สอบถามได้ที่ กรรมการจัดงานเทศกาล 0795-22-3111
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/