ศาลเจ้าเอบิสึโนะมิยะ – เทศกาลบริเวณใกล้ปราสาทฮิเมจิ

ในเดือนตุลาคม บริเวณฮิเมจิ และฮาริมะ จะเต็มไปด้วยเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงของชาวเมือง ประเพณีการจัดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงได้รับการสืบทอดจากคนท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน จึงทำให้ในช่วงก่อนหน้านี้บางเทศกาลนั้นไม่เปิดรับให้คนภายนอกเข้าร่วม แต่เนื่องจากในช่วงหลัง เกิดภาวะสังคมผู้สูงอายุและมีอัตราการเกิดของเด็กที่น้อยลง ทำให้มีการเปิดรับคนภายนอกเข้าร่วมในเทศกาลมากขึ้น ในครั้งนี้ เราจึงขอนำเสนอเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน
ห่างจากตัวสถานีออกไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณที่เรียกว่า “ชิกามะ” มีศาลเจ้าที่ชื่อว่า “ศาลเอบิสึโนะมิยะ” และ “ศาลฮามะโนะมิยะ” ตั้งอยู่ ศาลเจ้าทั้งสองเป็นจุดที่จะมีการจัดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงขึ้น แนะนำการเดินทางไปชมในวันที่ 9 ตุลาคม (อาทิตย์) เวลาประมาณ 9.30 น. โดยจะเริ่มรวมตัวกันบริเวณสถานีชิกามะเวลา 8 โมง และเริ่มเดินขบวนเทศกาลไปถึงศาลเจ้าเอบิสึ หากเข้าร่วมขบวนก็จะสามารถเดินทางไปถึงปลายทางคือศาลเจ้าได้
สิ่งที่ห้ามพลาดในเทศกาลนี้คือ จะมีผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นให้ออกมาแบกซุ้มประดับ ซึ่งการแบกซุ้มประดับที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 ตันนี้นั้น จะทำให้เราเห็นพลังของลูกผู้ชายที่แสดงออกมาทางสีหน้าและท่าทางของผู้ได้รับเลือกอย่างชัดเจน ในพิธีการนี้ คนนอกห้ามเข้าไปใกล้หรือขัดขวางการแบกซุ้มเด็ดขาด และเนื่องจากในวันงานจะมีคนเดินทางมาเข้าร่วมเทศกาลจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือห้ามเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเทศกาลนี้

เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงศาบเจ้าเอบิสึโนะมิยะเทนมะ
・วันที่ 8-9 ตุลาคม 2016 (เสาร์-อาทิตย์)
・ศาลเจ้าเอบิสึโนะมิยะ เทนมะ
・ที่อยู่ : Himeji-shi Shikama-ku Ebi 14
・เดินจากสถานีชิกามะ (Sanyo-Railway) ประมาณ 10 นาที