เทศกาลชิโมะ ศาลเจ้าฮาริมะโนะคุนิ – เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงบริเวณใกล้ปราสาทฮิเมจิ 

วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2016 (อาทิตย์-พุธ) มีเทศกาลชิโมะ ที่ศาลเจ้าฮาริมะโนะคุนิ อยู่ห่างออกจากปราสาทฮิเมจิไปไม่ไกล โดยใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที เป็นเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงสุดท้ายของบริเวณฮาริมะ ในวันที่ 16 เป็นวันหลักของเทศกาล จะมีการแห่ขบวนซุ้มขนาดเล็กและใหญ่ออกไปบริเวณถนนรอบเมือง โดยในปี 2016 นี้จะมีการทำพิธีหน้าปราสาทฮิเมจิด้วย

ความพิเศษของเทศกาลชิโมะ ของศาลเจ้าฮาริมะโนะคุนั้นจะแตกต่างออกไปจากซุ้มประตูจากศาลเจ้าอื่นๆแถบฮิเมจิ คือจะมีลักษณะมีความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ยังหลงเหลือร่องรอยแห่งภูมิปัญญายุคเก่าของญี่ปุ่นไว้อย่างชัดเจน

เทศกาลชิโมะ ศาลเจ้าฮาริมะโนะคุนิ
วันที่ : 13-16 (พุธ-อาทิตย์) พฤศจิกายน 2016
Himeji-shi zousha-honmachi 190

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016
ตารางขบวนแห่ซุ้มศาลเจ้า
8.00 รวมตัวกันบริเวณหน้าประตูศาลเจ้า
9.00 แห่ซุ้มศาลเล็กออกจากศาลเจ้าไปรอบเมือง
10.00 แห่ซุ้มศาลใหญ่ มาเจอกับศาลเล็กบริเวณถนนนิชินิไกมะจิ และเพื่อเตรียมแห่ต่อบริเวณถนนดังกล่าว
12.30 ขบวนแห่ออกจากโรงเรียนประถม ชิโรซากิ และแห่บริเวณนิชินิไกมะจิ
(หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้)